WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY

 

Wysokość opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy

 
KATEGORIE PRAWA JAZDY
EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
  kategoria AM 30 zł 140 zł
  kategoria A1, A2 lub A 30 zł 180 zł
  kategoria B 30 zł 140 zł
  kategoria B1, C1, D1 30 zł 170 zł
  kategoria  T 30 zł 170 zł
  kategoria C, D 30 zł 200 zł
  kategoria B+E - 200 zł
  kategoria C1+E, C+E, D1+E lub D+E - 245 zł