Szkolenia zawodowe kierowców

KWALIFIKACJA I SZKOLENIA OKRESOWE

KWALIFIKACJA WSTĘPNA do kat. prawa jazdy C lub D

Liczba godzin teoretycznych: 260

Liczba godzin praktycznych: 20

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA do kat. prawa jazdy C lub D

Liczba godzin teoretycznych: 130

Liczba godzin praktycznych: 10

KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA do kat. prawa jazdy C lub D

Liczba godzin teoretycznych: 65

Liczba godzin praktycznych: 5

KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA do kat. prawa jazdy C lub D

Liczba godzin teoretycznych: 32,5

Liczba godzin praktycznych: 2,5

SZKOLENIA OKRESOWE CO 5 LAT do kat. prawa jazdy C lub D

Liczba godzin: 35

Jeżeli osoba szkolona posiada ważne zaświadczenie ADR to liczba godzin wynosi: 21