OPŁATY ZA EGZAMIN

Obowiązujące opłaty za egzamin w Ośrodku Egzaminowania wynoszą:

50 zł – za część teoretyczną egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;

200 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

250 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.