NASI INSTRUKTORZY

TOMASZ GRUCA - KIEROWNIK OSK TEL. 668 490 828

JÓZEF GRUCA senior

JÓZEF GRUCA junior

MIROSŁAW BRUSIK

KAROL GRAMATYKA

JAROSŁAW FORTUNA

BOGUSŁAW ZAJĄC

ŁUKASZ ROLKA

SZYMON CHOWANIEC