Kursy prawa jazdy

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WADOWICE - Poświadczenie SUPER OSK

Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Sp. J. w Wadowicach prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy

kat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D, T.

Ośrodek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez starostę wadowickiego pod numerm 00451218.

 KIEROWNIK OŚRODKA SZKOLENIA

mgr inż. Tomasz Gruca - tel. 668 490 828

Nasi instruktorzy:

Mirosław Brusik

Jarosław Fortuna

Arkadiusz Fujak

Damin Gigoń

Karol Gramatyka

Józef Gruca

Tomasz Gruca

Łukasz Rolka

Kamil Ryczko

Bogusław Zając

Ryszard Gruszeczka