KAT. C

KATEGORIA C

Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Sp. J. w Wadowicach organizuje kursy prawa jazdy kat. C.

Cena szkolenia: 3500 zł 

Liczba godzin praktycznych: 30

 

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 2. zespołem pojazdów złożonym z w/w pojazdu, oraz z przyczepy lekkiej;
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 4. na terytorium RP prawo jazdy kat. C uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu  i przyczepy lekkiej.

 

Warunki do spełnienia przed rozpoczęciem kursu:

 • ukończone 21 lat  (lub 18 lat w przypadku posiadania ukończonego kursu kwalifikacji wstępnej pełnej)
 • prawo jazdy kat. B
 • badania lekarskie
 • badania psychologiczne (wykonujemy w naszej pracowni psychologicznej)
 • numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), nadany w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu, odpowiednim do swojego miejsca zameldowania. Aby otrzymać PKK należy zabrać ze sobą jedno zdjęcie, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o stałym lub czasowym zameldowaniu.

Nasze pojazdy

 • MAN
 • MAN
 • MAN