DORADZTWO ADR DLA FIRM

Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Sp. J. w Wadowicach oferuje doradztwo dla firm, które przewożą towary niebezpieczne ADR.

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Gruca - posiada aktualne świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

tel. 668 490 828