Badania psychologiczne Wadowice

Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Sp. J. prowadzi pracownię psychologiczną, w której można wykonać:

 • badania psychologiczne (psychotechniczne) kierowców wszystkich kat. prawa jazdy - Wadowice
 • badania psychologiczne operatorów maszyn i wózków jezdniowych - Wadowice
 • badania psychologiczne do pracy na wysokości - Wadowice
 • badania psychologiczne na stanowisko sędziego lub prokuratora - Wadowice
 • badania psychologiczne na broń - Wadowice
 • badania psychologiczne pracowników ochrony

 

Anna Galos - Psycholog

uprawniona do badań:

 • w zakresie psychologii transoprtu
 • osób, które chcą posiadać broń
 • dla potrzeb medycyny pracy
 • pracowników ochrony osób i mienia
 • osób na stanowisko sędziego lub prokuratora

tel. 33 82 335 71, tel. kom. 602 192 422

 

CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W WADOWICACH

LP.

ZAKRES BADANIA

CENA

1

prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

150zł*

2

przedłużenie ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

150zł*

3

kierowca zawodowy

150zł*

4

kierujący jeżeli był sprawcą wypadku drogowego

150zł*

5

kierujący jeżeli kierował pojazdem wstanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

150zł*

6

kierujący jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego

150zł*

7

kierujący jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu  drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

150zł*

8

kierowca pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

150zł*

9

kandydat na instruktora lub instruktor nauki jazdy

150zł*

10

kandydat na egzaminatora lub egzaminator

150zł*

11

kierowca kat. B w ramach obowiązków służbowych

120zł

12

operator wózka widłowego, koparki, HDS i innych maszyn

100zł

13

praca na wysokości

100zł

14

licencjonowany pracownik ochrony

150zł

15

badania do wykonywania obowiązków sędziego lub prokuratora

200zł

16

badania na broń

250zł

18

widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

40zł

*Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł - zgodnie z § 13 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 08.07.2014 r. (Dz.U. 2014 Poz. 937).