Badania psychologiczne Wadowice

Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Sp. J. prowadzi pracownię psychologiczną, w której można wykonać:

  • badania psychologiczne (psychotechniczne) kierowców wszystkich kat. prawa jazdy - Wadowice, Bielsko-Biała
  • badania psychologiczne operatorów maszyn i wózków jezdniowych - Wadowice
  • badania psychologiczne do pracy na wysokości - Wadowice
  • badania psychologiczne na broń - Wadowice

 

Anna Galos - Psycholog

  • uprawniona do badań w zakresie psychologii transoprtu
  • uprawniona do badań osób, które chcą posiadać broń

tel. 33 82 335 71, tel. kom. 602 192 422

 

CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W WADOWICACH

LP.

ZAKRES BADANIA

CENA

1

uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

150zł*

2

przedłużenie ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

150zł*

3

kierowca zawodowy

150zł*

4

kierujący jeżeli był sprawcą wypadku drogowego

150zł*

5

kierujący jeżeli kierował pojazdem wstanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

150zł*

6

kierujący jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszeniaprzepisów ruchu drogowego

150zł*

7

kierujący jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu  drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

150zł*

8

kierowca pojazdów uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne

150zł*

9

kandydat na instruktora lub instruktor nauki jazdy

150zł*

10

kandydat na egzaminatora i egzaminator

150zł*

11

kierowca kat. B w ramach obowiązków służbowych

90zł

12

operator wózka widłowego, maszyn ciężkich, HDS, podestów ruchomych

70zł

13

praca na wysokości

60zł

14

licencjonowany pracownik ochrony

150zł

15

badania na broń

300zł

16

widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

30zł

*Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł - zgodnie z § 13 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 08.07.2014 r. (Dz.U. 2014 Poz. 937).