Projekt "KIERUNEK KARIERA" w Motor-Glob Wadowice

Motor-Glob Wadowice zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A, A2, B, C, CE dofinansowane w ramach projektu pn. "Kierunek Kariera" realizowanego przez WUP Kraków. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Z bonów szkoleniowych będą mogły skorzystać osoby, które:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;

  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;

  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce;

  • Okresowo Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza dodatkowy zamknięty nabór dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż na poziomie matury (np. studenci w trakcie studiów licencjackich), które pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są związane z Małopolską (uczą się, pracują lub mieszkają).

WAŻNE INFORMACJE:

1) możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;

2) warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie www.pociagdokariery.pl ;

3) każdy Uczestnik Projektu objęty jest usługą doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery;

4) usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków;

5) usługa doradztwa zawodowego może mieć dwie formy: podstawową trwającą około 1h lub pogłębioną (kilka spotkań);

6) dofinansowanie do usług szkoleniowych/egzaminów wynosi maksymalnie 87 %;

7) każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania do 180 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej  2 700,00 zł (w tym 351,00 zł wkładu własnego).

8) każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z kierunkami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ).

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinasowania szkoleń realizowanych w Motor-Glob w ramach projektu pn. KIERUNEK KARIERA pod nr tel. 602 192 422.